หน้าหลัก
บริษัทของเรา
สินค้าและบริการ
การสั่งซื้อ
สิ่งที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
หน้าหลัก สินค้าและบริการ
วัสดุก่อสร้างพร้อมเครดิตการค้า

เราพร้อมจัดซื้อจัดหาสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกประเภท
อาทิเช่น คอนกรีต เหล็ก ไวเมท ไม้แบบ ปูนซีเมนต์
อิฐมวลเบา ผนังมวลเบา สุขภัณฑ์ ฯลฯ
ให้กับผู้รับเหมา
รายบุคคลหรือนิติบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยให้ยอดเครดิต 5,000-500,000บาท
* เพื่อสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจของลูกค้า


เหมาะสำหรับ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีงาน
และต้องการซื้อวัสดุก่อสร้างในรูปแบบเครดิต


ติดต่อใช้บริการที่
โทร. 062-665-9364
โทร. 098-286-3504
หรือ Line: @mena (มี@นำหน้า)
แอดไลน์อัตโนมัติกด https://lin.ee/aZjuPW0


*การให้เครดิตขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของลูกค้าแต่ละราย