หน้าหลัก
บริษัทของเรา
สินค้าและบริการ
การสั่งซื้อ
สิ่งที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
หน้าหลัก บริษัทของเรา
วิสัยทัศน์

Me Concrete and Material เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ
(Ready-mix Concrete) และผลิตภัณฑ์ C-Bar by Mena (ไฟเบอร์ข้ออ้อย ไฟเบอร์ไวเมท / Glass fiber reinforce polymer rebar : GFRP rebar) ราคาถูก คุณภาพดี พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ


นอกจากนี้ เราพร้อมจัดซื้อจัดหาสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกประเภทให้กับบุคคลและนิติบุคคลในเขตกทม.และปริมณฑล โดยให้ยอดเครดิต 5,000-500,000บาท* เพื่อสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจของลูกค้า

มี-คอนกรีต บริหารงานโดย บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด(มหาชน) มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เน้นบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นหัวใจในการทำงาน

* การให้เครดิตขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของลูกค้าแต่ละราย